HR Masters

Nowoczesny HR oparty na dowodach, szkolenia dla menedżerów

Grupa HR Masters – prowadzimy działania szkoleniowe, rozwojowe i  doradcze w dwóch głównych obszarach:
– Zarządzanie i przywództwo – wspieramy rozwój kompetencji menedżerskich
– HR Business Partner – współpracujemy jako zewnętrzny dział HR 

Proponujemy stałą współpracę lub pracujemy nad wdrożeniem konkretnej procedury HR lub projektu rozwojowego.
Pracujemy z grupami (szkolenia, warsztat, facylitacja, open space) lub indywidualnie (coaching, doradztwo, mentoring). 

Uważamy, że procedury są dla ludzi a nie ludzie dla procedur.
W swoich projektach skupiamy się na realnych korzyściach zarówno dla organizacji, jak i pracowników.

Lubimy to, co robimy i dlatego do każdego projektu podchodzimy w sposób indywidualny.
Naszym Klientom doradzamy w wyborze działań, zapewniających skuteczność w osiąganiu zamierzonych celów oraz wzrost konkurencyjności na rynku.

Naszą misją jest rozwój kompetencji zawodowych pracowników firm, które wspieramy swoim doświadczeniem i innowacyjnymi rozwiązaniami.

w końcu

trening czyni mistrza…